ผลความคืบหน้าในการดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลสังคม อ.สังคม จ.หนองคาย ในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

 
 
เนื้อหา
 
                    ผลความคืบหน้าในการดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลสังคม อ.สังคม จ.หนองคาย ในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นการเก็บภายในและรายละเอียดต่างๆทุกชั้นเพื่อกันฝนสาดภายในตัวอาคาร ร่วมด้วยช่วยกันให้แล้วเสร็จเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์แด่เพื่อน เกิด แก่ เจ็บ ตาย เดียวกัน ไร้ซึ่งชนชั้นวรรณะ เชื้อชาติ ศาสนา ช่วยกันแชร์เพื่อเป็นอนิสงค์มหากุศลทานแด่ทุกคน สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ