ความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลสังคม จ.หนองคายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน

 
 
เนื้อหา
 
                    ประมวลภาพความคืบหน้าการติดตั้งกระจกในตามชั้นต่างๆ