ความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลสังคม จ.หนองคาย เริ่มจาก 24 พฤษภาคม จนถึงปัจจุบัน

 
 
เนื้อหา
 
                    เริ่มจาการสั่งเข้าเฟอร์นิเจอร์เข้ามาเพื่อตกแต่งเริ่มจาก ชั้น ๕ ชั้น ๔ เละรายละเอียดต่างๆ สาธุ อนุโมทามิ