ความคืบหน้า ณ 24 พ.ค. 2560 ชุดที่ 4

 
 
เนื้อหา
 
                    ตกแต่งภายในห้องพิเศษ ชั้น 4, 5