เทคานพื้น เทเสา ขึ้น 3 ชั้น อนาลโยเมตตา (หลวงพ่อจันมี) ภาพชุดที่1

 
 
เนื้อหา
 
                    เทคานพื้น เทเสา ขึ้น 3 ชั้น อนาลโยเมตตา (หลวงพ่อจันมี) ภาพชุดที่1 โรงพยาบาลสังคม จ.หนองคาย