ความคืบหน้าวันที่ 15 กรกฏาคม 2558

 
 
เนื้อหา
 
                    หลังจากขุดเจาะ หล่อเสาร์เข็ม และ เทตอหม้อ สร้างรากฐานของ ตึกอนาลโยเมตตา วันนี้รถบรรทุกขนปั่นจั่น มาที่ไซต์งานก่อสร้าง