ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานเพื่อการกุศล

 
 
เนื้อหา
 
                    ขอเชิญร่วมปั่นจักรยานเพื่อการกุศล เพื่อหาทุนสร้างอาคารผู้ป่วย ๖ ชั้น "อนาลโยเมตตา (หลวงพ่อจันมี) ในวันที่ 21 ธันวาคม 2557