ประมวลภาพกิจกรรม

วางศิลาฤกษ์ตึกอนาลโยเมตตา   -  โพสเมื่อ  7 ธันวาคม 2557
หลวงพ่อจันมี วางเสาร์เอก ตึกอนาลโยเมตตา โรงพยาบาลสังคม   -  โพสเมื่อ  15 กรกฎาคม 2558
๓๐ ธันวามคม ๒๕๕๘ ผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต ณ.วัดป่านาขาม เททองหล่อพระประธาน ตึกอนาลโยเมตตา (หลวงพ่อจันมี) ชุดที่ ๑   -  โพสเมื่อ  2 มิถุนายน 2559
๓๐ ธันวามคม ๒๕๕๘ ผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต ณ.วัดป่านาขาม เททองหล่อพระประธาน ตึกอนาลโยเมตตา (หลวงพ่อจันมี) ชุดที่ ๒   -  โพสเมื่อ  2 มิถุนายน 2559
๓๐ ธันวามคม ๒๕๕๘ ผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต ณ.วัดป่านาขาม เททองหล่อพระประธาน ตึกอนาลโยเมตตา (หลวงพ่อจันมี) ชุดที่ ๓   -  โพสเมื่อ  2 มิถุนายน 2559
๓๐ ธันวามคม ๒๕๕๘ ผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต ณ.วัดป่านาขาม เททองหล่อพระประธาน ตึกอนาลโยเมตตา (หลวงพ่อจันมี) ชุดที่ ๔   -  โพสเมื่อ  2 มิถุนายน 2559
๓๐ ธันวามคม ๒๕๕๘ ผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต ณ.วัดป่านาขาม เททองหล่อพระประธาน ตึกอนาลโยเมตตา (หลวงพ่อจันมี) ชุดที่ ๕   -  โพสเมื่อ  2 มิถุนายน 2559
๓๐ ธันวามคม ๒๕๕๘ ผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต ณ.วัดป่านาขาม เททองหล่อพระประธาน ตึกอนาลโยเมตตา (หลวงพ่อจันมี) ชุดที่ ๖   -  โพสเมื่อ  2 มิถุนายน 2559
๓๐ ธันวามคม ๒๕๕๘ ผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต ณ.วัดป่านาขาม เททองหล่อพระประธาน ตึกอนาลโยเมตตา (หลวงพ่อจันมี) ชุดที่ ๗   -  โพสเมื่อ  2 มิถุนายน 2559
๙-๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ ผ้าป่าสามัคคี ณ.ชั้น ๓ ตึกอนาลโยเมตตา (หลวงพ่อจันมี) ชุดที่ ๑   -  โพสเมื่อ  2 มิถุนายน 2559
๙-๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ ผ้าป่าสามัคคี ณ.ชั้น ๓ ตึกอนาลโยเมตตา (หลวงพ่อจันมี) ชุดที่ ๒   -  โพสเมื่อ  2 มิถุนายน 2559
๙-๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ ผ้าป่าสามัคคี ณ.ชั้น ๓ ตึกอนาลโยเมตตา (หลวงพ่อจันมี) ชุดที่ ๒   -  โพสเมื่อ  2 มิถุนายน 2559
๙-๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ ผ้าป่าสามัคคี ณ.ชั้น ๓ ตึกอนาลโยเมตตา (หลวงพ่อจันมี) ชุดที่ ๓   -  โพสเมื่อ  2 มิถุนายน 2559
ทอดผ้าป่ามหากุศล "สมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุปกรณ์การแพทย์ ๕๐,๐๐๐ กองๆละ ๑,๐๐๐ บาท" ชุดที่ 1   -  โพสเมื่อ  24 พฤษภาคม 2560
ทอดผ้าป่ามหากุศล "สมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุปกรณ์การแพทย์ ๕๐,๐๐๐ กองๆละ ๑,๐๐๐ บาท" ชุดที่ 2   -  โพสเมื่อ  24 พฤษภาคม 2560
ทอดผ้าป่ามหากุศล "สมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุปกรณ์การแพทย์ ๕๐,๐๐๐ กองๆละ ๑,๐๐๐ บาท" ชุดที่ 3   -  โพสเมื่อ  24 พฤษภาคม 2560
ทอดผ้าป่ามหากุศล "สมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุปกรณ์การแพทย์ ๕๐,๐๐๐ กองๆละ ๑,๐๐๐ บาท" ชุดที่ 4   -  โพสเมื่อ  24 พฤษภาคม 2560
ทอดผ้าป่ามหากุศล "สมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุปกรณ์การแพทย์ ๕๐,๐๐๐ กองๆละ ๑,๐๐๐ บาท" ชุดที่ 5   -  โพสเมื่อ  24 พฤษภาคม 2560
ทอดผ้าป่ามหากุศล "สมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุปกรณ์การแพทย์ ๕๐,๐๐๐ กองๆละ ๑,๐๐๐ บาท" ชุดที่ 6   -  โพสเมื่อ  24 พฤษภาคม 2560
ทอดผ้าป่ามหากุศล "สมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุปกรณ์การแพทย์ ๕๐,๐๐๐ กองๆละ ๑,๐๐๐ บาท" ชุดที่ 7   -  โพสเมื่อ  24 พฤษภาคม 2560
ทอดผ้าป่ามหากุศล "สมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุปกรณ์การแพทย์ ๕๐,๐๐๐ กองๆละ ๑,๐๐๐ บาท" ชุดที่ 8   -  โพสเมื่อ  24 พฤษภาคม 2560
ทอดผ้าป่ามหากุศล "สมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยในและอุปกรณ์การแพทย์ ๕๐,๐๐๐ กองๆละ ๑,๐๐๐ บาท" ชุดที่ 9   -  โพสเมื่อ  24 พฤษภาคม 2560
ทอดผ้าป่ามหากุศล    -  โพสเมื่อ  24 พฤษภาคม 2560
สมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังคม   -  โพสเมื่อ  27 พฤษภาคม 2560
กิจกรรมการติดตั้งป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ ร่วมสร้างโรงพยาบาลสังคม จ.หนองคาย   -  โพสเมื่อ  7 มิถุนายน 2560
พระครูสุทธิญาณโสภณ (พอจ.เล็ก) ประธานเจ้าของโครงการสร้างโรงพยาบาลสังคม อ.สังคม จ.หนองคาย จ่ายค่างวดการดำเนินการก่อสร้างต่อไป   -  โพสเมื่อ  7 มิถุนายน 2560
ผู้อนุเคราะห์เหล่าญาติธรรมสาธุชนได้เดินทางมาร่วมบริจาคสละทรัพย์ภายนอกเพื่อร่วมสร้างโรงพยาบาลสังคม จ.หนองคาย   -  โพสเมื่อ  7 มิถุนายน 2560
ความคืบหน้าในการแจกป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ร่วมสร้างโรงพยาบาลสังคม จ.หนองคาย   -  โพสเมื่อ  7 มิถุนายน 2560
กิจกรรมการความคืบหน้าติดตั้งป้ายไวนิลและสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ ร่วมสร้างโรงพยาบาลสังคม จ.หนองคาย    -  โพสเมื่อ  7 มิถุนายน 2560
อัพเดทช่องทางการติดตามการดำเนินการสร้างโรงพยาบาลสังคม จ.หนองคาย   -  โพสเมื่อ  7 มิถุนายน 2560
กิจกรรมโรงทานสมุนไพร เพื่อบำบัดเยียวยาผู้ป่วย   -  โพสเมื่อ  21 มิถุนายน 2560
กิจกรรมติดตั้งป้ายไวนิลตามสถานที่ชุมชนต่างๆ   -  โพสเมื่อ  21 มิถุนายน 2560
ขอเชิญทอดกฐินเพื่่อสร้างโรงพยาบาลสังคม จ.หนองคาย ณ สำนักสงฆ์ถ้ำจำปา ต.เขาสามยอด จ.ลพบุรี วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐   -  โพสเมื่อ  4 กรกฎาคม 2560
สำนักสงฆ์ถ้ำจำปา จ.ลพบุรี ออกโรงทานแจกสมุนไพรฟรีเยียวยาบำบัดโรคภัยไข้เจ็บ และส่วนหนึ่งเพื่อร่วมสร้างโรงพยาบาลสังตคม จ.หนองคาย   -  โพสเมื่อ  9 กรกฎาคม 2560
คณะศิษยานุศิษย์ พระอาจารย์บัญชา ฐานกโร ร่วมทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลสังคม จ.หนองคาย   -  โพสเมื่อ  9 กรกฎาคม 2560
ความคืบหน้าการจ่ายเงินสร้างโรงพยาบาลสังคม จ.หนองคาย ในจ่ายค่างวดบริษัทเสาหลักจำกัดมหาชนจำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทถ้วน   -  โพสเมื่อ  13 กรกฎาคม 2560
ผู้อนุเคราะห์เหล่าญาติธรรมสาธุชนได้เดินทางมาร่วมบริจาคสละทรัพย์ภายนอกเพื่อร่วมสร้างโรงพยาบาลสังคม จ.หนองคาย   -  โพสเมื่อ  26 กรกฎาคม 2560
#บริษัท_เวิลด์_แมชชีน_เพลท_จำกัด โดยผู้บริหารทั้ง 3 ท่าน มี #คุณทัศนีพร_เทพพรพิทักษ์ ร่วมสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลสังคม จ.หนองคาย   -  โพสเมื่อ  18 สิงหาคม 2560
ท่านพระครูปิยสีลาจารย์(อ.ไชยา อภิชโย)เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านค้อ เจ้าคณะอำเภอบ้านผือ จ.อุดรธานี ท่านเมตตาร่วมสร้างตึกอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังคม จ.หนองคาย และญาติธรรม   -  โพสเมื่อ  24 สิงหาคม 2560
ท่านพระครูปิยสีลาจารย์ (อไชยา อภิชโย)เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านค้อสมทบผ้าป่าสามัคคีสร้างอาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสังคม จ.หนองคาย    -  โพสเมื่อ  2 กันยายน 2560
ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการสร้างตึก   -  โพสเมื่อ  2 กันยายน 2560
สรุปบรรยากาศงานผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลสังคม อ.สังคม จ.หนองคาย (ชุดที่ ๑)   -  โพสเมื่อ  5 กันยายน 2560
สรุปบรรยากาศงานผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลสังคม อ.สังคม จ.หนองคาย (ชุดที่ ๒)   -  โพสเมื่อ  5 กันยายน 2560
สรุปบรรยากาศงานผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลสังคม อ.สังคม จ.หนองคาย (ชุดที่ ๓)   -  โพสเมื่อ  5 กันยายน 2560
สรุปบรรยากาศงานผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลสังคม อ.สังคม จ.หนองคาย (ชุดที่ ๔)   -  โพสเมื่อ  5 กันยายน 2560
สรุปบรรยากาศงานผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลสังคม อ.สังคม จ.หนองคาย (ชุดที่ ๕)   -  โพสเมื่อ  5 กันยายน 2560
สรุปบรรยากาศงานผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลสังคม อ.สังคม จ.หนองคาย (ชุดที่ ๖)   -  โพสเมื่อ  5 กันยายน 2560
สรุปบรรยากาศงานผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลสังคม อ.สังคม จ.หนองคาย (ชุดที่ ๗)   -  โพสเมื่อ  5 กันยายน 2560
ท่านพระครูสุทธิญาณโสภณ เจ้าคณะอำเภอสังคม เจ้าอาวาสวัดป่านาขาม ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย และเป็นประธานซื้อเตียงไฟฟ้าให้โรงพยาบาลสังคม   -  โพสเมื่อ  2 ตุลาคม 2560
พระอาจารย์บัญชา ฐานกโร (ประธานมูลนิธิถ้ำจำปาอุปถัมภ์ จ.ลพบุรี) นำคณะพระภิกษุสงฆ์แม่ชีพร้อมคณะศิษยานุศิษย์ สมทบทุนสร้าง รพ.สังคม ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐   -  โพสเมื่อ  2 พฤศจิกายน 2560
พระครูสุทธิญาณโสภณ (เจ้าคณะอำเภอสังคม เจ้าอาวาสวัดป่านาขาม)มอบให้ บริษัทเสาหลักก่อสร้าง จำกัด วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐   -  โพสเมื่อ  2 พฤศจิกายน 2560
กฐินสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลสังคม จ.หนองคาย ณ วัดป่านาขาม ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐   -  โพสเมื่อ  2 พฤศจิกายน 2560
ผู้ร่วมสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลสังคม จ.หนองคาย ในวันที่ ๔ และ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐   -  โพสเมื่อ  2 พฤศจิกายน 2560
บริษัท มันตราสวิทช์เกียร์ จำกัด ร่วมกันบริจาคตู้ MDBและEMDB เพื่อมอบให้โรงพยาบาลสังคม จังหวัดหนองคาย วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐   -  โพสเมื่อ  2 พฤศจิกายน 2560