ขอใบอนุโมทนาบัตร

**** การขอใบอนุโมทนาบัตรผ่านทางเว็บไซต์จำเป็นต้องแนบไฟล์ใบสลิปการโอนเงินมาด้วย หากมีไม่การแนบไฟล์ใบสลิปการโอนเงินทางเราขอสงวนสิทธิในการไม่ออกใบอนุโมธนาบัตร ****
ชื่อ-นามสกุล ( ที่ระบุไว้ในอนุโมทนา )
email ติดต่อ
โอนเข้าบัญชีธนาคาร
วันที่โอน
เวลาโอน
จำนวนเงิน
รูปใบสลิป    เลือกไฟล์รูปภาพขนาดไม่เกิน 1MB (เมกกะไบต์)
เลือกรับใบอนุโมทนาบัตร รับด้วยตัวเองที่โรงพยาบาลสังคม จัดส่งทางไปรษณีย์