ชีวประวัติย่อ หลวงพ่อจันมี อนาลโย

               กำเนิด
               พระอาจารย์จันมี อนาลโย ถือกำเนิดในสกุล "เพ็งพรหม" ณ บ้านสว่าง ตำบลนายูง อำเภอบ้านผือ (ปัจจุบันเป็นอำเภอนายูง) จังหวัดอุดร เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๕ ตรงกับวันแรม ๔ ค่ำ เดือน ๕ ปีมะโรง บิดาของท่านรับราชการเป้นครูชื่อ นายนวลศรี มารดาชื่อ นางคำสี เพ็งพรหม ท่านเป็นบุตรคนที่ ๑ ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด ๘ คน มีท่านองค์เดียวที่ดำรงอยุ่ในสมณเพศ
               บรรพชา
               ท่านได้รับการบรรพชาครั้งแรก เป็นสามเณรภาคฤดูร้อนที่วีดศรีสะอาด อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ขณะนั้นกำลังเรียนอยุ่ชั้น ม.ศ.๑ โรงเรียนวัดศรีสะอาด
               อุปสมบท
               ท่านได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศง ๒๕๑๙ ณ วัดพระงามศรีมงคล ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยมี พระครูศัลขันธ์สังวร (หลวงปู่อ่อนสี สุเมโธ) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสุทธิญาณ (หลวงปู่ต้น) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูวิริยโสภณ (หลวงปู่หนูหยาด) เป็นพระอนุสาวนาจารย์
               จำพรรษา
               พรรษาที่ ๑ - ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๓๕) จำพรรษาที่วัดป่าหนองกอง ตำบลบ้านผือ (ปัจจุบันเป็นตำบลบ้านค้อ) อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เนื่องด้วยท่านตั้งปณิธานว่าจะคอยอยู่อุปัฏฐากพ่อแม่ครูอาจารย์ หลวงปู่เพียร วิริโย ไปจนกว่าจะมีผู้ที่เป้นหลักในการดูแลรับใช้แทนท่านได้ ในสมัยนั้นมีพระจำพรรษาในวัดไม่มาก คือไม่เกิน ๗ รูป พรรษาที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖) จำพรรษาที่วัดทุ่งกระเชาะ บ้านเพะ ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ตั้งแต่พรรษาที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗ - ปัจจุบัน) จำพรรษาที่วัดป่าแก้งใหม่ เป็นวัดสายปฏิบัติตามปฏิปทาของพ่อแม่ครูอาจารย์