ร่วมบริจาค

               โรงพยาบาลสังคม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมอบ "พระสิวลี มหาลาภ รุ่น อนาลโยเมตตา"

อธิฐานจิตโดย

หลวงปู่ท่อน ญาณธโร วัดศรีอภัยวัน จ.เลย

หลวงพ่อขันตี ญาณวโร วัดป่าม่วงไข่ จ.เลย

หลวงพ่อจันมี อนาลโย วัดป่าแก้งใหม่ จ.หนองคาย

ให้แก่ผู้ร่วมสร้างอาคารผู้ป่วย ดังนี้

-ผ้าป่ามหากุศล ๘๔,๐๐๐ กอง กอง ละ ๑,๐๐๐ บาท รับพระสิวลีขนาด ๓ เซนติเมตร เนื้อสำริด ๑ องค์
-เจ้าภาพสร้างเหมาห้องผู้ป่วยแยกพิเศษ ห้องละ ๓๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ บาท รับพระสิวลีขนาดบูชา ๑๒ นิ้ว เนื้อสำริด ๑ องค์

               พระสีวลี เป็นพระภิกษุสาวกเอตทัคคะของพระพุทธเจ้า นับเนื่องในพระอสีติมหาสาวก ๘๐ องค์สำคัญในพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล พระสีวลีเถระเป็นเจ้าชายในโกลิยวงศ์ ออกบวชในสำนักพระสารีบุตร บรรลุพระอรหันต์ในขณะที่ปลงเกศานั่นเอง และหลังจากผนวช ท่านเป็นผู้มีลาภสักการะมากด้วยกุศลกรรมที่ทำมาแต่อดีต ด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์ให้เป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทาง ผู้มีลาภมาก คนไทยเชื่อว่าผู้ใดได้บูชาพระสิวลีมหาเถระเจ้าแล้ว จะได้รับโชคลาภเงินทองไหลมาเทมา

ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ที่

-บริจาคด้วยตัวท่านเอง โรงพยาบาลสังคม อ.สังคม จ.หนองคาย
-ผ่านทางบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี .วัดป่านาขาม (เพื่อสร้างโรงพยาบาลสังคม) ธนาคารกสิกรไทย สาขาศรีเชียงใหม่ เลขที่บัญชี ๓๙๒-๒-๒๗๒๗๗-๗ ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีเชียงใหม่ เลขที่บัญชี ๔๓๒-๐-๑๙๒๐๒-๘
สามารถออกใบอนุโมทนาบัตรได้ โดยท่านสามารถส่งสลิปการโอนเงิน มาที่
อีเมล์. analayometta@gmail.com โทรสาร. ๐๔๒-๔๔๑๔๑๓ หรือผ่านทางเว็บไซต์ http://www.analayometta.com/