ติดต่อโรงพยาบาล

โทรศัพท์: ๐๘๑-๓๒๐๗๔๕๙, ๐๘๘-๕๔๘๔๓๑๓
ที่อยู่: ๗๒ หมู่ ๓ ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๖๐
facebook/ตึกอนาลโยเมตตา
หรือ

ติดต่อกลับ

แผนที่โรงพยาบาลสังคม